Chính sách vận chuyển

Chính sách vận chuyển

Để được biết qui trình vận chuyển của công ty Phố Đông, khách hàng hãy liên hệ trực tiếp với nhân viên công ty để được biết rõ về thông tin.

Điên thoại:0909842208 Mr Hoà 

Email: kembuoc@phodong.co