Liên hệ

Công ty Cổ Phần Phố Đông

Địa chỉ: 78 Huỳnh Thiện Lộc P. Hoà Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM

Email: kembuoc@phodong.co

Website: http://kembuoc.com

Hotline: 0909.661.347

Điện thoại: 08 6267 5452
  • * Bắt buộc