Nghiên cứu & phát triển kẽm

Trong công nghệ nghiên cứu và phát triển kẽm có hai loại là: phát triển sản xuất thiếc và phát triển bột kẽm o xýt. Đây là những công nghệ truyền thống có năng suất và sản lượng lớn trên thế giới.

Chi tiết

Công nghệ sản xuất kẽm

Nhà máy kẽm điện phân Thái Nguyên được đưa vào vận hành từ đầu năm 2006 dùng công nghệ thuỷ luyện với công suất thiết kế là 10.000 tấn kẽm thỏi /năm. Đây là nhà máy sản xuất kẽm kim loại có đầu tiên ở Việt nam và Đông Dương

Chi tiết