Tại sao phải buộc kẽm trong lúc đổ đà sàn?

Tại sao trong quy định về thi công nối buộc cốt thép người ta lại quy định là: trong khoảng cốt thép chồng lên nhau, chỉ được buộc không quá 3 mối kẽm là vì thứ nhất là để định vị, thứ hai là để chúng có thể liên kết chặt chẽ lại với nhau, giúp cho chúng làm việc như một thanh thép nguyên vẹn trong bê tông, kẽm chúng ta dùng để buộc là loại đường kính 1-1,5mm, tròn trơn, nên nếu chúng ta buộc quá nhiều, buộc dày đặc sẽ làm giảm ma sát giữa cốt thép và bê tông ngay tại vi trí nối, đồng thời ngăn cản bê tông bao bọc thép trong vùng bị kẽm bao bọc.